Ubezpieczenia grupowe

Dość popularną praktyką w różnego rodzaju firmach są ubezpieczenia grupowe. Istnieją różne warianty takiej polisy. Niektóre obejmują tylko pracowników, inne natomiast także ich rodziny. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na nie, ponieważ są atrakcyjne cenowo. Nie wszyscy są jednak do nich tak pozytywnie nastawieni. Najczęściej warunki zawarcia polisy są z góry narzucane pracownikom i mają oni bardzo małą możliwość dostosowania ubezpieczenia do własnych potrzeb. Ewentualnie mogą dostać do wyboru dwie lub trzy warianty, z których muszą wybrać jeden. Z góry narzucona jest również wysokość świadczenia wypłacanego w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Wiele osób podpisuje umowę ubezpieczeniową nawet jej nie czytając. Czasami wynika to z niezrozumienia skomplikowanych treści, a czasami po prostu z braku czasu. Dopiero, kiedy wydarzy się nieszczęśliwy wypadek, dowiadujemy się, iż umowa ubezpieczeniowa obejmowała tylko ściśle określone przypadki. Większą wagę z reguły przywiązujemy do ubezpieczeń indywidualnych, ponieważ możemy w dużym zakresie regulować sumę ubezpieczenia i wydarzenia, które będą one obejmowały. Warto wiedzieć, na jakiej zasadzie ustalana jest wysokość składek na ubezpieczenia grupowe. Najczęściej sporządza się profil wiekowy i płciowy danej grupy. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla osób starszych lub schorowanych, które za indywidualne ubezpieczenie zapłaciłyby więcej niż za grupowe. Mogłoby się również zdarzyć, że ze względu na swój stan zdrowia towarzystwo ubezpieczeniowe mogłoby w ogóle odmówić polisy. Z drugiej jednak strony, jeżeli w firmie pracują głównie młodzi pracownicy, ubezpieczenie może być niekorzystne dla niektórych osób. Przykładowo – kobiecie po pięćdziesiątym roku życia zbędna jest polisa na wypadek urodzenia dziecka. Z kolei jeśli w danej grupie przeważają osoby starsze, młodzi pracownicy z reguły dokładają do ich polis, ponieważ za indywidualne ubezpieczenie zapłaciliby mniej. Nie można więc jednoznacznie określić, która polisa – indywidualna czy grupowa – jest bardziej korzystna.

karcher poznań Polska firma 4F produkuje odzież sportową